Du er her:  Sorø Leksikon - Vænget. Søgade 17 A
                                                                                                                                                                                 
 

Søgade 17 A. "Vænget",

 Vænget er bygget af amtmand, kammerherre A.V.H. Groothoff til amtmandsbolig i 1902. I 1925 blev det købt af Sorø Akademi, som indrettede det til 35  alumner.

I dag er der på 1.sal indrettet en række kontorer og mødelokaler for direktøren for Stiftelsen. 

I huset er endvidere gartnerens kontor og kirkegårdskontoret, foruden frokoststue for havens folk. I stueetagen er det berømte "Hauchs Physiske Cabinet" - en helt enestående samling af fysikinstrumenter fra før 1800, givet som gave af Frederik VI i 1827. Samlingen er i 2005 genopstillet efter i mange år at have været delvis nedpakket.