Du er her:  Sorø Leksikon - Lynge Kirke
                                                                                                                                                                                  Logo for Sorø
          Kommune
 

Lynge Kirke.
 

Se på OplevSorø hvad der sker i Lynge Kirke.

 

Kirkens romanske del er fra 1150-1200. Kirken blev forlænget o. 1350-1400. Tårn fra 1500 med hvælv, våbenhus i syd, o. 1500, med fladt loft, samt kapel i nord med hvælv. Over våbenhusets dør sidder et gammelt solur med en skive af træ.

 

Altertavlen i bruskbarok o. 1630 med maleri af modtagelsen af ”Den fortabte søn”. Topstykkets maleri er en korsfæstelsesscene fra 1681. Et sengotisk krucifiks 1450-1500. Romansk døbefont.

 

Over fonten ses et billede af en præst, der meddeler syndernes forladelse. Maleriet stammer fra en tidl. skriftestol.

 

Prædikestol i renæssance o. 1600.

 

På tværbjælken over korbuen ses 3 høje udskårne kvindefigurer, som stammer fra en sengotisk altertavle. De tre er Anna ”selvtredie”, Maria og helgeninden Barbara.

 

Monument på kirkegården på de ukendtes fællesgrav: ”Helligåndsstenen” af kunstneren Ulrich Rössing. Rejst 2006.